Agencijsko delo – izberite zanesljivega partnerja, da se ugodna ponudba ne spremeni v drago storitev

Novela C Zakona o urejanju trga dela velja od 1. 3. 2014 in prinaša spremembe, ki vplivajo tako na agencije kot na naročnike njihovih storitev. Na novo so opredeljeni pogoji, ki jih morajo pri izvajanju dejavnosti izpolnjevati agencije, omejujejo se storitvene pogodbe, vpeljuje se revizije poslovanja agencij, ki lahko pokažejo tudi kršitve uporabnika. Bolj kot kadarkoli je v zadnjem letu postalo pomembno, da tudi na področju zagotavljanja delavcev izberete zanesljivega partnerja.

Ali je vaša partnerska agencija vpisana v register?
Zakonodajalec je z novelo želel predvsem urediti stanje na trgu in jasneje določiti, kdaj lahko pogodbeni stranki skleneta storitveno pogodbo in kdaj pogodbo za zagotavljane dela delavcev uporabniku. Skladno z novelo se vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika, šteje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Naročniki se morajo zavedati, da se skladno z ZUTD z globo do 34.000 EUR, kaznuje naročnik, ki sprejme delavce od delodajalca, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku in ni vpisan v register ali evidenco.

Vedno pogosteje se delavci, ki delajo kot samostojni podjetniki, poslužujejo tožb za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, kadar obstajajo vsi elementi delovnega razmerja (1. organiziran delavni proces, 2. odplačnost, 3. osebno opravljanje dela, 4. nepretrgano, 5. navodila in nadzor). Zato je se je v takih primerih pametneje odločiti delavce najeti preko agencije.

Število agencijskih delavcev je omejeno
Z 12. aprilom letošnjega leta je v veljavo stopilo določilo 59/3. člen ZDR-1, ki določa, da število napotenih delavcev pri uporabniku ne sme presegati 25 odstotkov števila zaposlenih delavcev pri uporabniku, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. V to omejitev se ne vštevajo delavci, ki so pri delodajalcu za zagotavljanje dela zaposleni za nedoločen čas. Omejitev iz tega odstavka se ne uporablja za uporabnika – manjšega delodajalca.

Več kriterijev za agencije
Zakonodajalec za izdajo in ohranitev dovoljenja za opravljanje storitev zagotavljanja dela delavcev uporabniku uvedel nekaj dodatnih kriterijev, ki jih morajo agencije izpolniti do 31. 5. 2014, zato se bo po 1. 6. 2014 seznam agencij verjetno precej zožil.
Uvaja se:

  • bančno garancijo v višini 30.000 evrov, kot zavarovanje za plačila delavcem,
  • pravni subjekti morajo kot glavno dejavnost imeti registrirano posredovanje delovne sile (N78.200),
  • tuje družbe morajo v Sloveniji registrirati podružnico,
  • strožje določene še druge zahteve o nekaznovanju, plačevanju plač in ne-objavah na državnih seznamih neplačnikov,
  • prepovedano je napotovanje delavcev povezanim družbam.

Agencije bo pregledovala revizija
Popolna novost je poročilo neodvisnega revizorja, iz katerega bo razvidno, ali je agencija v preteklem poslovnem letu pri opravljanju dejavnosti poslovala v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja. S temi poročili bodo pridobile tako agencije kot uporabniki, saj bo pozitivno mnenje neodvisnega revizorja izkaz verodostojnosti in pravilnega poslovanja agencije.

Višje kazni
Z visokim dvigom kazni za agencijo in uporabnika želi zakonodajalec doseči odvračilni učinek. Večino kazni postavlja v razponu od 10.000 do 30.000 evrov za družbo in 4.000 evrov za odgovorno osebo.

Za agencijske delavce odgovarja tudi uporabnik
Aktivno udeležbo pri izbiri kompetentne agencije je uporabniku naložil že novi Zakon o delovnih razmerjih, ki uzakonja solidarno odgovornost uporabnika za primere neizplačanih plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter določa, da je za spoštovanje določb zakona, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov uporabnika o varovanju zdravja pri delu ter o delovnem času, odmorih in počitkih odgovoren uporabnik.

Zaradi vsega navedenega bo sedaj bolj kot kdajkoli potrebno pri izbiri agencije dvakrat premisliti, saj se kaj kmalu lahko zgodi, da na prvi pogled ugodna storitev postane nerazumno draga.

Urša Penca, uni. dipl. prav.
Adecco H.R. d.o.o.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s