Uspešna podjetja podpirajo zaposlene tudi v času sprememb

S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo pri prehodu na drugo delovno mesto k drugemu delodajalcu. Na ta način delodajalec jasno pokaže naklonjenost in podporo  zaposlenim v odhodu ter visoko stopnjo etičnosti. Podjetje dobi pomoč pri izvajanju svojega restrukturiranja, in kar je najbolj pomembno:  zaposleni v odhodu s pomočjo osebne strokovne podpore hitreje poiščejo novo  karierno priložnost, preostali zaposleni v podjetju pa ohranijo visoko motivacijo in produktivnost.

Training

Delo kadrovskega strokovnjaka je lahko osebno izpolnjujoče, saj pomagamo ljudem pri ustvarjanju uravnoteženega profesionalnega in osebnega življenja. Posebej dober občutek je, ko vidiš, da si s svojim delom komu pomagal pri doseganju ciljev, ko vidiš nasmeh na obrazu človeka, ki je dobil želeno zaposlitev, priložnost za nadgradnjo kariere, ali pa možnost, da se posveti osebnim ciljem. Tako kot smo kadrovniki  z našimi sodelavci ob njihovih osebnih dosežkih, pa smo z njimi tudi v težkih trenutkih. Pogosto smo tisti, ki moramo sporočiti slabo novico, kot na primer zmanjševanje števila zaposlenih v podjetju. V takih trenutkih podjetje pokaže svojo odgovornost do svojih zaposlenih, saj se tudi v tej fazi življenja podjetja in karieri sodelavcev lahko razidemo na različne načine.

Program prezaposlovanja je v svetu prisoten že več kot tri desetletja, zato smo uveljavljen izraz Outplacement prevzeli tudi v našem poslovnem okolju, kjer je to relativno nov program, ki ga lahko umeščamo v tranzicijo organizacijskih sprememb podjetja in kariere posameznega zaposlenega. V Adeccu Slovenija smo program prezaposlovanja po licenci in metodologiji Lee Hecht Harrison (del skupine Adecco) prvič izvedli v letu 2008.

Definicij programa prezaposlovanja (Outplacement) je v svetu več, vedno bolj pa se usmerjajo v to, da gre za svetovanje oz. pravzaprav paket storitev, ki povečajo možnosti, da bo določen posameznik hitreje in bolj uspešen v svoji karierni tranziciji, in ne zgolj samo plasiranje k novemu delodajalcu, kot implicira sam izraz Outplacement.

S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo ob prenehanju delovnega razmerja, tako da jim omogočijo osebno sodelovanje  z izkušenim svetovalcem, ki jih usmerja in jim nudi strokovno podporo pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti. Namen programa prezaposlovanja je tako nuditi individualno  podporo zaposlenim, s ciljem, da kar se da hitro najdejo novo ustrezno delovno mesto. Podjetje zaposlene  dodatno spodbudi h čimprejšnjemu začetku iskanja nove zaposlitvene priložnosti ter jim olajša soočenje z izzivi v obdobju tranzicije v karieri.

Da je tak način sodelovanja podjetij z zaposlenimi v trenutkih reorganizacij in zmanjševanju števila zaposlenih neposredno povezan z dobrim imenom in nadaljnjim uspehom podjetja, prepoznava vedno več menedžerjev in kadrovskih strokovnjakov. Vključitev zaposlenih ob razhajanju v program prezaposlovanja odraža dejansko skrb podjetja za svoje zaposlene, družbeno in socialno odgovornost tudi v času težkih poslovnih odločitev in nepriljubljenih sprememb, kar krepi ugled podjetja kot delodajalca, tako v očeh zunanje javnosti, kot tudi zaposlenih, ki ostajajo v podjetju, s čimer se pripomore k ohranjanju morale in delovne etike, k trenutni nižji negativni fluktuaciji obstoječih ključnih talentov in kadrov v podjetju ter tudi večji produktivnosti zaposlenih.

Ključni razlogi zakaj se podjetja odločijo za program prezaposlovanja so:

 1. etični pristop v vseh fazah sodelovanja z zaposlenimi,
 2. dodatna podpora zaposlenim v odhodu,
 3. ohranjanje motivacije in pozitivnega vzdušja med zaposlenimi, ki ostajajo v podjetju,
 4. dolgoročna investicija in pozitivno sporočilo vsej javnosti,
 5. ohranjanje in grajenje ugleda delodajalca.

Adecco in svetovalno podjetje Lee Hecht Harrison (del skupine Adecco) sta izvedla globalno raziskavo, v kateri sta ugotovila, da 75 odstotkov  posameznikov ne ve, kako se lotiti iskanja zaposlitve, saj jim še nikoli ni bilo treba iskati nove zaposlitve ali pa so se v vmesnem času trendi in situacija na trgu precej spremenili. S programom prezaposlovanja podjetja zaposlene podprejo tudi v tem obdobju njihove kariere.

Program prezaposlovanja je zaradi svoje interaktivnosti, individualnega pristopa in prilagodljivosti primeren za vse organizacijske ravni znotraj podjetja in vse profile zaposlenih. Podjetje lahko program ponudi zaposlenim ne glede na svojo velikost in ne glede na število zaposlenih, s katerimi je v razhajanju, saj je program mogoče izvajati individualno ali skupinsko. Za individualni proces, se podjetja navadno odločajo takrat, ko se razhajajo z manjšim številom zaposlenih, s skupinskimi procesi pa lahko možnost podpore v karierni tranziciji in pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti omogočijo večjemu številu zaposlenim.

 

Potek programa prezaposlovanja

Proces karierne tranzicije lahko vidimo tudi kot  projekt, katerega cilje je jasen: čim prej najti novo zaposlitveno priložnost, ki bo prava za vsakega udeleženca v programu. V času progama osebni karierni svetovalec udeležencu (ali skupini) nudi strokovno podporo, skrbi za njegovo motivacijo in visoko mero produktivnosti, ter ga tako usmerja pri iskanju nove zaposlitvene priložnosti.

V okviru programa prezaposlovanja po licenci in priznani AIM™ metodologiji Lee Hecht Harrison (del skupine Adecco) je to tristopenjski proces, ki udeležence preko desetih mejnikov sistematično vodi skozi naslednje aktivnosti:

 1. faza: ocena priložnosti
 • Mejnik 1 Ocena in pregled poklicnega okolja
 • Mejnik 2 Določitev strokovnih in poklicnih ciljev
 • Mejnik 3 Oblikovanje komunikacijske strategije
 • Mejnik 4 Definicija ciljnega trga
 1. faza: izvedba iskanja
 • Mejnik 5 Zbrati tržne informacije
 • Mejnik 6 Predložiti vaše sporočilo ciljnemu trgu
 • Mejnik 7 Pogovoriti se z vodilnimi, ki odločajo o zaposlovanju
 • Mejnik 8 Preučiti ostale metode iskanja
 1. faza: prehod na novo zaposlitveno priložnost
 • Mejnik 9   Intervju, obdelava ponudbe in pogajanja
 • Mejnik 10 Prehod na novo delovno mesto

Vsak udeleženec v programu s svojim svetovalcem, najpogosteje na individualnih srečanjih, konkretno dela na naslednjih področjih, seveda pa je ravno prilagodljivost programa vsakemu posameznemu udeležencu in njegovim potrebam, ena največjih dodanih vrednosti programa :

 • postavitev ciljev nadaljnje karierne poti, z analizo dosedanje karierne poti ter pomembnih dosežkov/preteklih referenc, ter identifikacijo razvitih kompetenc in veščin, pogosto prenosljivih tudi na druga delovna mesta in branžo, iz katere izhaja udeleženec;
 • oblikovanje učinkovite komunikacijske strategije kandidata, glede na postavljene cilje karierne poti, vključno s pripravo življenjepisa in spremne dokumentacije;
 • identifikacija konkretnih priložnosti na trgu dela in v ciljnih organizacijah;
 • usmeritve in konkretni strokovni nasveti glede izvajanja samih aktivnosti iskanja – uporaba različnih kanalov iskanja nove zaposlitvene priložnosti – mreženje (in direktno povezovanje s potencialnimi delodajalci), sodelovanje s kadrovskimi agencijami, uporaba socialnih omrežij kot orodij pri iskanju, odzivanje na razpisana delovna mesta ipd;
 • priprava akcijskega načrta aktivnosti, potrebnih za dosego kariernega cilja;
 • priprava na zaposlitveni razgovor in morebitne druge aktivnosti v postopkih izbora, izvedba simulacijskega treninga zaposlitvenega razgovora s povratno informacijo glede možnosti izboljšav lastne predstavitve;
 • priprava na pogajanja in oceno ponudbe za zaposlitev.

Program prezaposlovanja vodi udeležence k temu, da na situacijo iskanja nove zaposlitve prično gledati kot na priložnost, saj je cilj prve faze metodologije dela, skozi sistematičen in kritičen pregled dosedanje kariere, dosežkov in razvitih kompetenc, postavitev nadaljnjih dolgoročnih kariernih ambicij in trenutnega zaposlitvenega cilja ter priprava komunikacijske strategije. To posledično vodi k bolj usmerjenemu izvajanju druge faze, torej aktivnega izvajanja iskanja priložnosti na trgu, skladno s postavljenimi cilji ter nadaljnjo izvedbo zaposlitvenih razgovorov ter pogajanj.

Udeleženec programa prezaposlovanja ima zagotovljeno strokovno podporo kariernega svetovalca v vseh korakih, kar najprej pripomore k motiviranosti udeleženca skozi celoten proces, hkrati pa skozi posamezne mejnike omogoča udeležencem razvoj in krepitev spretnosti in veščin, pomembnih za suveren in samozavesten nastop na trgu dela, pri čemer lahko sproti ocenjujejo svoj napredek.

Konkreten proces in program prezaposlovanja pa je odvisen predvsem od dogovora s podjetjem, ki zaposlenemu ponudi program, predvsem od časa trajanja programa in intenzivnosti srečanj. Vključuje tako individualna srečanja in svetovanja s strani izkušenega kariernega svetovalca, vse treninge, ki se izvajajo v okviru programa, pisne materiale, ki jih udeleženci prejmejo ob pričetku programa, dostop do on-line orodja, ki je udeležencem na voljo 24 ur, vse dni, v času trajanja programa in stalno dosegljivost preko telefona ali elektronske pošte v primeru kakršnihkoli vprašanj.

 

Rezultati

V času programa prezaposlovanja udeleženci tesno sodelujejo s kariernim svetovalcem, ki jih osebno podpira v celotnem procesu karierne tranzicije in se zaveže, da poda vsakemu udeležencu znanja in veščine, s katerimi lahko uspešno začne novo zaposlitveno priložnost. Da pa je posameznik uspešen pri tem prehodu, je odvisno od več dejavnikov, med katere zagotovo sodi angažiranost in motivacija vsakega udeleženca v programu ter jasno postavljeni cilji in sistematičen ter aktiven pristop k vsakemu posmeznemu koraku, ki vodi h končnemu cilju programa: čimprej zasesti ustrezno novo delovno mesto.

Individualen način, s katerim se posvetimo vsakemu udeležencu, zagotavlja dobre rezultate: 70 % udeležencev najde novo zaposlitev že v času programa, od teh več kot 30 % z boljšimi delovnimi pogoji in v tem vidijo tudi nadgradnjo lastne kariere. Učinkovitost pa potrjujejo tudi odzivi udeležencev:

»Osebni pristop je zelo učinkovit. Sodelovala sem z zelo profesionalno svetovalko in bi storitev priporočila tudi drugim.«

»Trening mi je pomagal prepoznati svoje močne lastnosti.«

»Še posebej mi je koristil občutek podpore, potrditve in razumevanja. Zelo koristne so bile vaje z igranjem vlog, za odkrivanje šibkih točk in prednosti, za boljšo pripravo na intervju.«

Povsem običajno je, da podjetje v svojem življenjskem ciklu lahko doživi tudi obdobje zmanjševanja obsega poslovanja ali potrebo, da se reorganizira.  Prav tako pa so tudi menjave delodajalcev pogosto sestavni del  gradnje kariere posameznika. Odločilno za uspeh je, da znamo te trenutke spremeniti v priložnosti. Podjetja, ki se odločijo za program prezaposlovanja, pokažejo spoštovanje do talentov, znanj in izkušenj svojih zaposlenih in jim omogočijo novo priložnost, da so v trenutkih lastne karierne tranzicije tudi bolj uspešni.

Avtor: Mojca Veselko, vodja programa prezaposlovanja, kadrovska agencija Adecco

Mojca Veselko ima že več kot deset let izkušenj na kadrovskem področju. Poleg kadrovskega svetovanja ter vodenja projektov iskanja in selekcije kandidatov se je usmerila v izvajanje programov prezaposlovanja.

Preverite, kako lahko program prezaposlovanja koristi vašemu podjetju. Več informacij: mojca.veselko@adecco.si, 01/ 5609 289.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s